รับสมัครงาน

      ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

      1.ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

        : วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (หากเป็นวุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์)

        : ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

        : เคารพ และ เชื่อฟังหัวหน้างาน

        : เข้ากับคนง่าย อัธยาศัยดี

        : สามารถทำงานล่วงเวลาได้

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าทำงานในวันหยุด        : ประกันสังคม

        : สวัสดิการวันเกิด             : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

        : ค่าล่วงเวลา  

      =================================================== 

      2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศชาย - หญิง อายุ 20-30 ปี

        : วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป

        : อ่าน พูด ภาษาังกฤษได้ดี บุคลิคดี

        : ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักงานบริการ

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      3.เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

        : วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์)

        : สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้  (มีใบขับขี่)

        : สามารถทำโปรแกรม Microsoft Office ได้

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

        : บุคลิคภาพดีรักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดี

        : สามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทได้

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      4.ช่างซ่อมบำรุง (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศชาย อายุ 20-30 ปี

        : วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป (สาขาช่างไฟ หรือ อิเล็กทรอนิกส์)

        : สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

        : สามารถทำโปรแกรม Microsoft Office ได้

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

        : สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และ งานซ่อมอื่นๆได้

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      5.แม่บ้านประจำสาขา (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศชาย อายุ 25-35 ปี

        : วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

        : สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      6.เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า (หลายอัตรา)

      คุณสมบัติ  

        : เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

        : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

        : มีบุคลิคภาพดี

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

        : มีใจรักงานบริการ

        : สื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน(หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

        : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้

        : ช่างสังเกตุ และ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

      คุณสมบัติ  

        : เพศหญิง อายุ 20-35 ปี ขึ้นไป

        : วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ป.ตรี ขึ้นไป (สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)

        : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ เครื่องใช้สำนักงานได้

        : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

        : ขยัน ละเอียด รอบคอบ มีอัธยาศัยดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

        : สามารถสื่อสารภายใน และ นอกองค์กรได้

        : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้

        : สามารถขับรถจกรยานยนต์ และ รถยนต์ได้ (พร้อมใบขับขี่)

        : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      8.เจ้าหน้าที่การตลาด

      คุณสมบัติ  

        : เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ขึ้นไป

        : วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป (สาขาการตลาด)

        : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

        : สามารถขับรถจกรยานยนต์ และ รถยนต์ได้ (พร้อมใบขับขี่)

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

        : บุคลิคภาพดีรักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดี

        : สามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทได้

        : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

      9.เลขาตัวแทนด้านคอนโดฯ

      คุณสมบัติ  

        : เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ขึ้นไป

        : วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป

        : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

        : สามารถขับรถจกรยานยนต์ และ รถยนต์ได้ (พร้อมใบขับขี่)

        : มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

        : สามารถประสานงานและพรีเซนต์งานได้

        : สามารถดูแลและคุยกับลูกค้าได้

        : สามารถทำงานร่วงเวลา และ สามารถออกนอกสถานที่ได้

        : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      รายได้ / สวัสดิการ

        : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงว่าอัตรากฎหมายกำหนด

        : เบี้ยขยัน                       : ค่าอาหารกลางวัน

        : ค่าตำแหน่ง                   : ค่าล่วงเวลา

        : ประกันสังคม                  : โบนัสประจำปี

        : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

        : ชุดยูนิฟอร์ม

      =================================================== 

กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

ไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก

kawinha 652/0 06/03/2018 06/03/2018 14:37

MODERN SMILE DENTAL CLINIC

 
  
view